Car Insurance 100% क्लेम सेटलमेंट Ratio म्हणजे काय

Car इन्शुरन्समध्ये 100% क्लेम Settlement Ratio म्हणजे विमा कंपनीने विशिष्ट कालावधीत पॉलिसी धारकांनी उठवलेले सर्व दावे निकाली काढले आहेत. हे गुणोत्तर विमा कंपनीने प्राप्त केलेल्या एकूण दाव्यांच्या संख्येच्या तुलनेत निकाली काढलेल्या दाव्यांची टक्केवारी दर्शवते.

100% Claim Settlement रेशो प्रभावी वाटत असले तरी, कार विमा प्रदाता निवडताना विचारात घेणे हा एकमेव घटक नाही हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. पॉलिसी कव्हरेज, प्रीमियम दर, ग्राहक सेवा आणि विमा कंपनीची प्रतिष्ठा यासारखे इतर घटक देखील आवश्यक आहेत.

हे लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की काही विमा कंपन्या दावे नाकारून किंवा विलंब करून त्यांच्या क्लेम सेटलमेंट प्रमाणामध्ये फेरफार करू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. म्हणून, निर्णय घेण्यापूर्वी विविध विमा प्रदात्यांचे संशोधन आणि तुलना करणे महत्त्वाचे आहे.

Car Insurance Claim म्हणजे काय

Car Insurance Claim म्हणजे पॉलिसीधारकाने त्यांच्या विमा कंपनीला अपघात, चोरी किंवा इतर कव्हर केलेल्या घटनांमुळे झालेले नुकसान किंवा नुकसान भरपाईसाठी किंवा भरपाईसाठी केलेली विनंती. जेव्हा पॉलिसीधारक दावा दाखल करतो, तेव्हा विमा कंपनी नुकसान किंवा नुकसानीचे मूल्यांकन करते आणि विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तींच्या आधारे पॉलिसीधारक किती नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे हे ठरवते.

कार विमा दावा दाखल करण्यासाठी, पॉलिसीधारकाने घटना घडल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर त्यांच्या विमा कंपनीला सूचित केले पाहिजे. पॉलिसीधारकाला घटनेची तारीख आणि वेळ, काय घडले याचे वर्णन आणि पोलीस अहवाल किंवा नुकसानीचे छायाचित्र यासारखे कोणतेही संबंधित दस्तऐवज प्रदान करणे आवश्यक आहे.

  • एकदा दावा दाखल केल्यावर, विमा कंपनीचा समायोजक घटनेची चौकशी करेल आणि नुकसान किंवा नुकसानीचे मूल्यांकन करेल. ते नंतर पॉलिसीच्या अटी व शर्तींच्या आधारे पॉलिसीधारक प्राप्त करण्यास पात्र असलेल्या भरपाईची रक्कम निश्चित करतील.
  • दावा मंजूर झाल्यास, विमा कंपनी पॉलिसीधारकाला पॉलिसीच्या कोणत्याही लागू वजावटीच्या किंवा मर्यादेच्या अधीन राहून झालेल्या नुकसानीची किंवा नुकसानीची भरपाई किंवा प्रतिपूर्ती प्रदान करेल.
  • हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की दावा दाखल केल्याने भविष्यात पॉलिसीधारकाच्या प्रीमियम दरांवर परिणाम होऊ शकतो, म्हणून दावा दाखल करण्यापूर्वी प्रीमियमवर संभाव्य प्रभावाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
See also  Importance of bike registration certificate and How to obtain it
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...